KAM SEMINARS

Uluslararası Siyaset ve Ahlâk

İsmail Yaylacı

Siyaset ahlaki gerilimler, açmazlar ve çelişkiler üzerinde yükselir. Uluslararası siyasette bu ahlaki meydan okumalar daha da kesif şekilde karşımıza çıkar. O kadar ki uluslararası ilişkiler ile ahlakı beraberce anmak dahi kendi başına bir naiflik alameti olarak okunagelmiştir. Ahlak ile uluslararası ilişkiler arasına çekilen bu duvar her ikisinin birbirinden bağımsız olmasının değil, uluslararası siyasal alanın ürettiği ahlaki problemlerin (belki de) aşılamayacak denli esaslı ve köklü olmasının bir neticesidir. Modern dönemde ulus-devlet formundaki siyasal komünitenin içi ve dışı arasında yapılan temel ayrıştırma farklı siyasal entiteler arasında cereyan eden ilişkilerde farklı doğruluk standartlarının uygulanmasını, farklı haklar ve sorumluluklar dağılımını, evrenselliğin ve adalet fikrinin yitimini, devlet adamları için farklı ahlaki kodları meşru ve hatta gerekli gören bir dizi anlayışı ve pratiği normalleştirmiştir. Bu anlayışlar ve pratikler gerek seküler ahlaki referanslar gerekse İslam siyasal düşüncesi açısından bir dizi soruyu ve sorunu beraberinde getirmiştir. Bu seminerde uluslararası siyasette ortaya çıkan temel ahlaki problemlerin farklı düşünce geleneklerinde nasıl tespit edildiği ve değerlendirildiği müzakere edilecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Vefa Salonu 10/12/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 10/19/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 10/26/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11/2/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11/9/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11/16/2019 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).