MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Meister Eckhart and His Philosophy

Meister Eckhart and His Philosophy

Selman Dilek

Orgainized by Centre for Civilizational Research, this month's third speaker for the series Tezgahtakiler is Selman Dilek from Marburg University. Dilek will make a presentation about some aspects of Meister Eckhart's philosophy in the context of PhD thesis. The speech will be conducted in Turkish.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/15/2013 5:00 PM

 Türk’ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Türk’ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme

İshak Arslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Mart ayındaki ikinci konuğu olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doç. Dr. İshak Arslan'ı dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/16/2013 5:00 PM

Evren Tasavvuru: Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak

Evren Tasavvuru: Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak

Ayhan Bıçak

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Şubat ayındaki ikinci programında, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden profesör Ayhan Bıçak'ı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/9/2013 3:00 PM

Augustine and Islamic falsafa: Neo-platonic Convergences and Divergences

Augustine and Islamic falsafa: Neo-platonic Convergences and Divergences

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Ocak ayındaki ikinci programında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Chryssi Sidiropoulou' yu misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/12/2013 3:00 PM

Tehâfütü'l-felâsife: Gazzâlî'nin Düşünsel Gelişimindeki Yeri ve Felsefe Tarihindeki Önemi

Tehâfütü'l-felâsife: Gazzâlî'nin Düşünsel Gelişimindeki Yeri ve Felsefe Tarihindeki Önemi

Muhammet Özdemir

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Kasım ayındaki ikinci programında, Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Muhammet Özdemir'i misafir ediyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
11/10/2012 1:00 PM

Kültür ve Doğal Evrim: Memetik Kuramı ve Eleştirileri

Kültür ve Doğal Evrim: Memetik Kuramı ve Eleştirileri

Metin Demir

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Ekim ayındaki ilk oturumunda Metin Demir'i konuk ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/6/2012 3:00 PM

Dennett'ten Dawkins'e Yeni Ateizm'in Felsefi Temelleri ve Teistik Eleştirisi

Dennett'ten Dawkins'e Yeni Ateizm'in Felsefi Temelleri ve Teistik Eleştirisi

Kemal Batak

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Haziran ayındaki ilk programında, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Kemal Batak'ı konuk ediyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
6/2/2012 6:00 PM

David Hume'un Adalet Anlayışı

David Hume'un Adalet Anlayışı

Enes Eryılmaz

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Mart ayındaki ilk programında Enes Eryılmaz'ı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/10/2012 6:00 PM

İbn Sînâ'da Retorik

İbn Sînâ'da Retorik

Abdulkadir Çoşkun

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayı programında Abdulkadir Çoşkun'u misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/31/2011 6:00 PM

Schleiermacher: Bir Hermenötik Klasiği?

Schleiermacher: Bir Hermenötik Klasiği?

Abdurrahman Aliy

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayı programında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Abdurrahman Aliy'i misafir ediyoruz. Aliy, toplantıda "Schleiermacher: Bir Hermenötik Klasiği?" başlıklı bir sunum yapacak.

YUVARLAK MASA SALONU
12/17/2011 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).