MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Gazzâlî Okumaları: İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm

Gazzâlî Okumaları: İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm

M. Cüneyt Kaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Ramazan etkinlikleri kapsamında M. Cüneyt Kaya'yı ağırlıyor. Kaya ile Gazzâlî'nin İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm adlı eserinden çeşitli bölümleri okuyup müzakere edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/23/2024 3:00 PM

Şerif Mardin İhtifali

Şerif Mardin İhtifali

2017 yılında aramızda ayrılan değerli sosyolog Şerif Mardin'i asistanlarının tanıklığıyla anıyoruz.

MAM, TAM
ZEYREK SALONU
2/17/2024 4:30 PM

Tarihselcilik

Tarihselcilik

Tahsin Görgün

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kitabiyat toplantı dizisinde Tahsin Görgün'le (Prof. Dr.) Tarihselcilik kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/16/2023 2:00 PM

Mîzânu’l-Amel'den Bahisler

Mîzânu’l-Amel'den Bahisler

M. Cüneyt Kaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Ramazan etkinlikleri kapsamında M. Cüneyt Kaya'yı ağırlıyor. Kaya ile Gazzâlî'nin Mîzânu’l-Amel adlı eserinden çeşitli bölümleri okuyup müzakere edeceğiz. 8 ve 15 Nisan 2023 tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan etkinlik Şakir Kocabaş Salonu'nda yüz yüze yürütülüecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/8/2023 3:00 PM

İstanbul'un Müzik Okulları: II. Meşrutiyet ve Şehrin Müzik Hayatındaki Değişimler

İstanbul'un Müzik Okulları: II. Meşrutiyet ve Şehrin Müzik Hayatındaki Değişimler

Onur Öner

Toplantı dizisini program yürütücümüz Onur Öner'in (Dr.) sunumuyla tamamlıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/17/2022 4:30 PM

Kadîm ile Cedîd Arasında – III. Selim Döneminde Bir Mevlevi Şeyhi: Abdülbâki Nâsır Dede’nin Musıki Yazmaları

Kadîm ile Cedîd Arasında – III. Selim Döneminde Bir Mevlevi Şeyhi: Abdülbâki Nâsır Dede’nin Musıki Yazmaları

Cem Behar

Toplantı dizisinin dördüncü oturumunda Cem Behar'ın (Prof. Dr.) III. Selim döneminde yaşamış Nâsır Dede'nin musiki yazmalarını incelediği "Kadim ile Cedid Arasında" kitabını konuşacağız

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/10/2022 4:30 PM

Posthüman: Şehir ve Beden

Posthüman: Şehir ve Beden

Yaylagül Ceran

Yaylagül Ceran Karataş (Doç. Dr.) ile yeni kitabı Posthüman: Şehir ve Beden üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/10/2022 2:00 PM

Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler

Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler

Evrim Hikmet Öğüt

"Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler" kitabını tartışacağımız toplantı dizisinin yeni oturumunda Evrim Hikmet Öğüt (Doç. Dr.) konuk olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/3/2022 4:30 PM

Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup

Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup

Onur Öner, Ömer İpek

Dizinin ikinci oturumunda Ömer İpek ve Onur Öner'le birlikte J. M. O'Connell'in "Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup" kitabını tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/26/2022 4:30 PM

Fikret: Kendi Cevvim, Kendi Eflakimde Kendim Tairim

Fikret: Kendi Cevvim, Kendi Eflakimde Kendim Tairim

Beşir Ayvazoğlu

Türk edebiyatının en velut biyografi yazarlarından Beşir Ayvazoğlu'nun edebiyatımızın en meşhur şairlerinden Tevfik Fikret'i anlattığı biyografisi yakın zamanda yayımlandı. Türkiye'de Biyografi program dizisinde sayın Ayvazoğlu'nun Fikret eserini dinleyeceğiz.

ZEYREK SALONU
12/14/2019 4:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).