MAM ROUNDTABLE MEETINGS

19. Yüzyıl Mısır'ında Kanunlaştırma Hareketleri

Muhammed Hamidullah AĞIRAKÇA

Saturday, January 19, 2013 5:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Ocak ayındaki üçüncü programında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Muhammed Hamidullah AĞIRAKÇA'yı konuk ediyoruz. Ağırakça, 2011'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda tamamladığı "19. Yüzyıl Mısır'ında Kanunlaştırma Hareketleri" adlı doktora tezi çerçevesinde bir sunum yapacak.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).