SAM WORKSHOPS

Senaryo Atölyesi 2011-12

Gökhan Yorgancıgil

Tuesday, October 25, 2011 Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Sinema Filmi Senaryosu Yazımında İlk Adımlar

 

Sinema, nihayetinde bir hikâye anlatma sanatıdır. Anlatacak bir öykünüz varsa sinema yapabilirsiniz. Ancak öykü anlatma sanatlarının pek çoğunda olduğu gibi sinema sanatının da kendine has bir yöntemi vardır. Binlerce yıllık drama geleneği ile başlayan, modern görsel estetiğin kavramlarına kadar gelen tüm alışkanlıkların ve yöntemlerin birleşmesiyle, seyirci için yapılan bu sanatın ana hatları şekillenmiş olur. Her şey, gerçeğin bir simülasyonu olan “sahne” ve o simülasyonu “müşahede eden” bir seyirci ayrımı yapmakla başlar.

Gökhan Yorgancıgil'in yürüteceği bu atölyede drama sanatının temellerini kavramaya çalışmakla birlikte modern anlatı teknikleri üzerinde de kafa yorma seansları hedeflenmektedir. Teori ve pratik birbirini tamamlayan yardımcı unsurlar olacaktır.

Katılımcılarından ciddi okuma ve izleme alışkanlıkları bekleyen bu çalışmanın sonunda, katılımcılar bir sinema filminin sinopsis-tretmanının nasıl oluştuğuna şahitlik edeceklerdir.

 

Atölye programı:

Teorik dersler:

  • Temel Kavramlar. İletişim kavramı üzerine düşünceler. Drama kavramı üzerine düşünceler.
  • Klasik drama sanatının kökleri: Özdeşleşme, çatışma, karakter, olay örgüsü, kurgu, türler.
  • Öykünün temel yapıtaşı olarak “karakter”. Jung’çu yaklaşım. Arketipler.

Uygulamalı dersler:

  • Fikir aşaması. Her şey anlatacak bir öyküyle başlar. Yaratıcı fikir “pitching” seansı.
  • Yaratıcı fikir üzerinden karakter çalışmaları 1
  • Yaratıcı fikir üzerinden karakter çalışmaları 2
  • Karakterler ve temel olay örgüsü. Altmetin.
  • Yan karakterler.
  • Bilinçlenme ve doruk noktaları.
  • Revizyon ve öyküye genel bakış.

 

Atölye için öngörülen süre ‘haftada bir, 4 saat’ olmak üzere 14 haftadır.

Herkese açık olan atölyede ilk müracaatlar elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne (bsvsam@gmail.com) yapılacaktır.* Son başvuru tarihi 24 Ekim 2011’dir. Ayrıca internet üzerinden başvurusunu yapan bütün arkadaşlarla 25 Ekim 2011, 18:00-20:00 saatleri arasında Araştırma II salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakata internet üzerinden başvuru yapan arkadaşlar alınacaktır.  

 

* Şu bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf) ya da Kurum Bilgileri, İletişim Bilgileri ( Telefon ve E-mail), BİSAV Takip Durumu ( Kademe Seminerlerini takip ediyorum, Bahar/Güz Seminerlerini takip ediyorum, Okuma grubu/atölyelere katılıyorum,  BİSAV Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine katılıyorum, BİSAV’ın henüz hiçbir faaliyetine katılmadım.) 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).