KAM READING GROUPS

Uluslararası Siyaset ve Ahlak

İsmail Yaylacı

21 October 2017

Uluslararası Siyaset ve Ahlak Okuma Grubu

İsmail Yaylacı

Siyaset bir dizi temel gerilimler, açmazlar, ikilemler ve çelişkiler üzerinde yükselir. Uluslararası siyasette bu ahlaki meydan okumalar en kesif şekliyle karşımıza çıkar. O kadar ki, uluslararası ilişkiler ile ahlakı beraberce anmak dahi kendi başına bir naiflik alameti olarak okunagelmiştir. Ne var ki, ahlak ile uluslararası ilişkiler arasına çekilen bu duvar, her ikisinin birbirinden bağımsız olmasının değil, uluslararası siyasal alanın ürettiği ahlaki problemlerin (belki de) aşılamayacak denli esaslı ve köklü olmasının bir neticesidir. Modern dönemde ulus-devlet formundaki siyasal komünitenin içi ve dışı arasında yapılan temel ayrıştırma farklı siyasal entiteler arasında cereyan eden ilişkilerde farklı doğruluk standartlarının uygulanmasını, farklı haklar ve sorumluluklar dağılımını, evrenselliğin ve adalet fikrinin yitimini, devlet adamları için farklı ahlaki kodları meşru ve hatta gerekli gören bir dizi anlayışı ve pratiği normalleştirmiştir. Bu anlayışlar ve pratikler gerek seküler ahlaki referanslar gerekse İslam siyasal düşüncesi açısından bir dizi soruyu ve sorunu beraberinde getirmiştir.

Bu okuma grubunda uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan temel ahlaki problemlerin farklı düşünce gelenekleri açısından nasıl tesbit edildiği ve değerlendirildiği müzakere edilecektir. Bu çerçevede 2017 Güz döneminde Traditions of International Ethics (Terry Nardin ve David R. Mapel, Cambridge University Press: 2002) başlıklı kitap hareket noktası alınarak okumalar ve tartışmalar yürütülecektir.

Okuma grubu iki haftada bir Cumartesi günleri 15.00-17.00 arasında Zeyrek 203 numaralı odada toplanacak ve ilk toplantı 21 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvurular 16 Ekim Pazartesi gününe kadar kabul edilecek ve okuma grubuna kabul edilenler 17 Ekim Salı günü eposta ile haberdar edileceklerdir. Okuma grubu lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenci ve araştırmacıların başvurularına açıktır. Takip edilecek ana metnin İngilizce olması sebebiyle katılımcıların İngilizce metin okuyabilme yeterliliğine sahip olması beklenmektedir.

 1. Oturum: Giriş: Ahlaki Gelenekler ve Uluslararası Siyaset
 2. Oturum: Klasik ve Modern Realizm (4. ve 5. Bölüm)
 3. Oturum: Tabii Hukuk ve Uluslararası Ahlak (6. Bölüm)
 4. Oturum: Kantçı Uluslararasıcılık (7. Bölüm)
 5. Oturum: Faydacılık (8. Bölüm)
 6. Oturum: Mukaveleci Gelenek (9. Bölüm)
 7. Oturum: Liberalizm ve Uluslararası Ahlak (10. Bölüm)
 8. Oturum: Marksizm (11. Bölüm)
 9. Oturum: Hak Kavramı ve Uluslararası Ahlak (12. Bölüm)
 10. Oturum: Kitab-ı Mukaddes ve Uluslararası Ahlak (13. Bölüm)
 11. Oturum: Sonuç: Uluslararası Ahlak Gelenekleri (14. Bölüm)

Başvuru için TIKLAYINIZ...

İsmail Yaylacı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde lisansını (2005), aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı (2007). Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2014). Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Fred Dallmayr ve M. Akif Kayapınar’la beraber Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Difference (Rowman and Littlefield, 2014) başlıklı kitabın editörlüğünü yapan Yaylacı’nın Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ve International Journal of Middle East Studies dergilerinde makale ve değerlendirmeleri yayınlandı. Eleştirel uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası normlar ve kurumlar, karşılaştırmalı siyaset, karşılaştırmalı siyaset teorisi, İslam siyaset düşüncesi, post-kolonyal teori, demokratik teori, demokratikleşme, İslamcılık ve sekülerizm alanlarında çalışıyor.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).