KAM READING GROUPS

Türkiye'de Sol: Aktörler, Eğilimler, Stratejiler

Hüseyin Etil

04 December 2021 Salon: ZEYREK SALONU

Türkiye’de Sol: Aktörler, Eğilimler, Stratejiler

Hüseyin Etil

Bu okuma grubunda, Türkiye solunun 1960’lardan günümüze doğumu, gelişimi ve dönüşümleri kapsamlı bir şekilde analiz edilecektir. Ülkemizdeki sol siyasetlerin kurucu söylem ve stratejilerine, temel tartışma başlıklarına, teorik ve pratik ayrışma noktalarına ve sahip oldukları ortaklıklara yakından temas edilecektir. Solun temel aktörlerinin kurucu, klasik statüsü kazanmış metinleri, kendi dönemlerinin toplumsal ve siyasal belirlenimleri ekseninde ele alınacaktır. Türkiye solunun teorik ve pratik birikimlerini, Marksizm, toplumsal mücadeleler ve devrimler tarihinin evrensel birikimleri ile ilişki içinde tartışacağız. Uzun bir vadeye yayılacak çalışmamızda, solun yalnızca örgütsel ve politik tarihine, iktidar stratejilerine odaklanılmayacak, sanat, edebiyat ve entelektüel tarihini de (şiir, müzik, roman vs) kapsayacak şekilde kültür tarihi içinde detaylı ve bütünlüklü bir biçimde okunmaya çalışılacaktır. Nihayetinde bu okuma grubunda Türkiye solunun eleştirel yeniden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).