KAM SEMINARS

Çağdaş Siyasal Düşünce

Muhammed A. Ağcan

Bu seminer çağdaş dönem siyaset düşüncesine genel bir giriş niteliğindedir. Çağdaş siyasal teorinin başlıca tema, kavram ve sorunları içinden seçilmiş başlıkları konu edinecektir. Bu seçilmiş tema ve sorunsallar aracılığıyla siyaset teorisinin belli başlı tartışmalarını, farklı yaklaşımlarını, güncel eleştiri ve yorumlarını genel hatlarıyla tanıtacaktır. Bu şekilde siyaset teorisinin güncel/mevcut durumunun genel bir haritası çıkarılacak ve bu kavramsal-analitik kimliğin nasıl bir siyasal düşünüş ve siyasal fikrine işaret ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu tartışmaları siyasal düşüncenin tarihi-toplumsal ve siyasal yapıdaki somut-pratik dönüşüm, sorun ve gerilimlerle ne tür bir bağlantı içinde olduğuna özellikle dikkat kesilerek yürütecektir. Seminerin amacı siyasal düşünüş ile çağdaş siyasal gerçeklik arasındaki ilişkiye dair bir bakış açısı kazandırmak ve böylece katılımcıların siyasal yaşamımızın eleştirel bir kavrayışını oluşturma çabalarına destek olmaktır.
Seminer çağdaş siyaset teorisindeki güncel tartışma ve sorunları genel hatlarıyla tanıtarak başlayacak, sonrasında adalet, demokrasi, iktidar, özgürlük, kimlik/farklılık, çoğulculuk, çokkültürlülük, tanınma, müzakere, cumhuriyet, cemaat, gelenek, erdem, postsekülerizm, postkolonyal eleştiri vb. konuları içeren belirli başlıkları tartışacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Mavi Salon 12/10/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
Mavi Salon 19/10/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
Mavi Salon 26/10/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
Mavi Salon 02/11/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
Mavi Salon 09/11/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan
Mavi Salon 16/11/2019 13:45 1 Muhammed A. Ağcan

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).