MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Gazzâlî Tartışmaları-7: Gazzâlî ve Tasavvuf

Gazzâlî Tartışmaları-7: Gazzâlî ve Tasavvuf

Ekrem Demirli

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin yedinci oturumu, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Demirli ile gerçekleştirildi.

ZEYREK SALONU
26/11/2011 18:00

Gazzâlî Tartışmaları-6: Gazzâlî ve Kelâm

Gazzâlî Tartışmaları-6: Gazzâlî ve Kelâm

Osman Demir

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin altıncı oturumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Osman Demir ile gerçekleştirildi.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24/09/2011 18:30

Gazzâlî Tartışmaları-5: Gazzâlî ve Fıkıh/Usul-i Fıkıh

Gazzâlî Tartışmaları-5: Gazzâlî ve Fıkıh/Usul-i Fıkıh

Yunus Apaydın

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin beşinci oturumunda, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Yunus Apaydın'la Gazzâlî ve fıkıh/usul-i fıkıh meselesi ele alındı. Tartışma, Gazzâlî'nin el-Mustasfâ adlı eseri esas alınarak gerçekleştirildi.

ZEYREK SALONU
02/07/2011 17:30

Gazzâlî Tartışmaları-4: “Üç Mesele”-3: Cismanî Haşir

Gazzâlî Tartışmaları-4: “Üç Mesele”-3: Cismanî Haşir

Fatih Toktaş

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin dördüncü oturumu, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Toktaş ile gerçekleştirildi.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/05/2011 17:30

Gazzâlî Tartışmaları-3: “Üç Mesele”-2: Allah’ın Cüz’îlere Dair Bilgisi

Gazzâlî Tartışmaları-3: “Üç Mesele”-2: Allah’ın Cüz’îlere Dair Bilgisi

Fehrullah Terkan

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin üçüncü oturumu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Fehrullah Terkan ile gerçekleştirildi.

ZEYREK SALONU
30/04/2011 17:30

Gazzâlî Tartışmaları-2: “Üç Mesele”-1: Âlemin Ezelîliği

Gazzâlî Tartışmaları-2: “Üç Mesele”-1: Âlemin Ezelîliği

Ömer Türker

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin ikinci oturumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nden (İSAM) Ömer Türker'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ZEYREK SALONU
26/03/2011 17:30

Gazzâlî Tartışmaları-1: Gazzâlî’nin Felsefî Birikimi ve Felsefî İlimlere Yaklaşımı

Gazzâlî Tartışmaları-1: Gazzâlî’nin Felsefî Birikimi ve Felsefî İlimlere Yaklaşımı

İlhan Kutluer

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin ilk oturumu, Marmara Üniversitesi'nden İlhan Kutluer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ZEYREK SALONU
26/02/2011 18:00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).