TAM WORKSHOPS

Şehir Çalışmaları Atölyesi

Yunus Uğur, Alim Arlı

21 April 2012

Uzayıp giden şehir meseleleri. Bu atölye şehirlerin mahiyetini, meselelerini, tarihi oluşum ve dönüşüm süreçlerini Türkiye şehirleri ve özellikle de İstanbul örneğini dikkate alarak anlamaya ve tartışmaya yöneliktir. Öncelikle şehirlerin ortaya çıkışı ve tanımları üzerinde eleştirel okumalar yapılacak daha sonra şehirlerin tarihsel süreçleri, dönüşümleri ve bugünkü meseleleri üzerine tartışılacaktır. Akabinde atölye mensuplarınca tercih edilecek bazı şehir temaları üzerine yoğunlaşılacaktır.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).