TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Anatolian Chronicles: Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr

Harun Yılmaz

27 February 2012 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Ravendî’nin Selçuklu hanedanını anlatan Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr* adlı eseri Tarih okumaları çerçevesinde düzenlenen XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kronikleri başlıklı programın üçüncü kroniğiydi. 1957 yılında Farsça aslından Türkçe’ye Tarih Kurumu öncülüğünde Ahmed Ateş tarafından kazandırılan iki ciltten müteşekkil eser Marmara Üniversitesi’nden Harun Yılmaz’ın** sunumu ile tartışıldı.

 

* Muhammed b. Ali b. er- Râvendî, Râhatü’s-Sudûr ve Ayetü’s-Sürûr, Ahmet Ateş (çev.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,  1999

** Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Bu programın, BSV Bülten'in 78. sayısı 122-123 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).