MAM PANELS

Spinoza ve Din

Saturday, May 12, 2018 Salon: ZEYREK SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Spinoza'nın din düşüncesini modern doğa düşüncesi, Yahudi dini geleneği ve 19 yüzyıl din düşüncesi bağlamında ele alan bir panel düzenliyor: "Spinoza ve Din". 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da Zeyrek Salonunda gerçekleşecek toplantı MAM'ın Bahar döneminde tertiplediği son etkinlik olacak. Toplantı herkesin katılımına açıktır. 

 

 

SPİNOZA VE DİN PANELİ

Oturum Başkanı

Alim Arlı

(Şehir Üniversitesi)

Konuşmacılar

Etika: Dinselin Modern Yorumuna Bir Giriş İshak Arslan (Şehir Üniversitesi)

Spinoza ve Talmudik Gelenek    Alber Erol Nahum (Galatasaray Üniversitesi)

19. Yüzyıl Alman İdealizminde Spinoza ve Din Tartışmaları Metin Demir (Şehir Üniversitesi)

12 Mayıs 2018 Cumartesi

Zeyrek Salonu

16:00- 18:00

İLGİLİ PANELLER

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).