Divan 18 çıktı! 2005/1 Yıl 10, Sayı 18

Friday, December 31, 2004

  Makaleler:

1.      İhsan FAZLIOĞLU: Türk Felsefe-Bilim Tarihine Giriş

2.      Ayhan BIÇAK: Türk Düşüncesinde Yöntem Sorunu ve Devlet

3.      Fahri UNAN: Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi

4.      Şükran FAZLIOĞLU: Ta‘lim ile İrşad Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Medrese Ders Müfredatı      

5.      Abdullah YORMAZ: Bir Muhalif Metin Nasıl Okunur? Osmanlı Medreseleri’nde Hidâyetü’l-Hikme

6.      Ahmet Faruk GÜNEY: Gaza Devrinde Kur’ân’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri

7.      Kemal Faruk MOLLA: Mehmed Şah Fenâri’nin Enmûzecu’l-Ulûm Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi Dönemde Osmanlılar’da İlim Anlayışı ve İlim Tasnifi

 

Kitap tanıtımları

1.      Hüseyin Gazi TOPDEMİR: Remzi Demir, Philosophia Ottomanica: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi Eski Felsefe 1 (Kitap tanıtımı)

2.      Ayşe Sıdıka OKTAY: Fahri Unan, İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar-Kınalı-zâde Ali’nin Medîne-i Fâzıla’sı

  

Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan Divan İlmi Araştırmalar dergisi, "Türk düşüncesi" konulu iki sayının ilkiyle okuyucularının karşısında. Bu sayıda, yedi makale ve iki kitap değerlendirmesi bulunuyor:

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).