KAM SYMPOSIUMS

Women in Words

Saturday, May 26, 2007 Salon: VEFA SALONU

  Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 'Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları' atölyesi, çalışmalarını bir ihtisas sempozyumuyla paylaşıyor. Ali Pulcu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumda 9 tebliğ sunulacak. 26 Mayıs 2007, Cumartesi, 13:00-18:00

 

BİLİM VE SANAT VAKFI
 KÜRESEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
 VI.   İHTİSAS SEMPOZYUMU
 HARF HARF KADINLAR
 
26 Mayıs 2007, Cumartesi
13:00-18:00
 
AÇILIŞ KONUŞMASI
13.00
Ali Pulcu
 
  
I. OTURUM
13.15-14.45
 
 MODERNLEŞMENİN VECHELERİ VE “KADIN SORUNU”
 Oturum Başkanı: Nazife Şişman
 
Zahide Tuba Kor
Yahudi Kadının Modernleşme Tecrübesi ve İsrail Örneği
 
Sevinç Alkan Özcan
Rusya’da Cedidizm ve Müslüman Kadın Hareketi
 
Hilal Turan
 “Namuslu Anne” den “Özgür Kadın”a: Türk Sinemasında Değişen Kadın İmgesi
 
 
 
II. OTURUM
15.00-16.30
 
OSMANLI TOPLUMUNDA MODERNLEŞME VE “KADINLIK”
Oturum Başkanı: Fatma Karabıyık Barbarosoğlu
 
Fatma Şensoy
Osmanlı Toplumunda Kadınların Eğitimi
 
Fatma Tunç Yaşar
İlk Kadın Dergilerinde “Kadınlık”: İffetli ve Mektepli
 
F. Samime İnceoğlu
İlk Muharriremiz Fatma Aliye’nin Gözünden Dönemi
 
  
 
III. OTURUM
16.40-18.10
 
VARLIK TASAVVURU, KİMLİK VE KADIN
 Oturum Başkanı: Ümit Meriç
 
Hümeyra Ağca
İrfani Öğretinin Varlık Tasavvurunda Cinsiyet: Müzekker ve Müennes
 
Zehra Kaya
 “Kadın İnsan” ve “İnsan Kadın”: Halide Edip ve Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Kadın Kahramanlar
 
Aslıhan Akman 
Türkiye’de Dönüşen Tasavvuf Pratikleri: Bir Grup Kadın Sufi Üzerinde Değerlendirmeler 
 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).