ROUNDTABLE MEETINGS

Royal Marriage in the Great Seljukid Empire

Bülent Kaçın

Saturday, January 27, 2007 4:30 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Ocak ayı Tez-Makale sunumunda Bülent Kaçin'ini misafir ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nin hanedan üyelerinin evliliklerinin siyasi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bizlere aktaracak olan Kaçin, Selçuklu hanedanlarının evlendikleri kişilerin mensubiyetlerini ve evliliklerinin genel bir değerlendirmesini ele almış tezinde*.   
 
 
* “Büyük Selçuklu Devletinde Hanedan Üyelerinin Evlilikleri”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
 
 

Bu programın, BSV Bülten'in 63. sayısı 61-62 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

 

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).