ROUNDTABLE MEETINGS

The Ulema’s Perception of the Second Constitutional Period

Serhat Aslaner

Monday, May 21, 2007 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumunda Serhat Aslaner'i misafir edeceğiz. Sakarya Üniversitesi'nde yaptığı “İlmiye Sınıfının II. Meşrutiyeti Algılayışı (Konya Örneği)”* başlıklı yüksek lisans tezi üzerine tartışacağımız Aslaner, Konya’da meşrutiyet fikrinin teşekkülü; Osmanlı modern siyaset düşüncesi, modern islam siyaset düşüncesinin taşraya nasıl yansıdığı, nasıl algılandığı konusunu ele almış tezinde.  
 
 

* “İlmiye Sınıfının II. Meşrutiyeti Algılayışı (Konya Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006. 

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in  64. sayısı 48-49 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).