TAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Administrative Buildings of the Tanzimat Period in the Historical Peninsula of Istanbul

The Administrative Buildings of the Tanzimat Period in the Historical Peninsula of Istanbul

Gözde Çelik

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Gözde Çelik ile Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/16/2011 6:00 PM

Thinking Through the Provincial: Political Subjectivities in a Small Town in Turkey

Thinking Through the Provincial: Political Subjectivities in a Small Town in Turkey

Sezai Ozan Zeybek

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında, Sezai Ozan Zeybek, The Open Üniversitesi’nde devam etmekte olduğu doktora tez çalışması çerçevesinde, Trakya’nın küçük bir ilçesinde yaptığı etnografik araştırmalarının bulgularını paylaşacak bizimle.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/4/2011 6:00 PM

Minority Policy of Committee of Union and Progress

Minority Policy of Committee of Union and Progress

Ahmet Efiloğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Ahmet Efiloğlu'nu misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/21/2011 6:00 PM

Revan under The Ottoman Empire

Revan under The Ottoman Empire

Raif İvecan

Subat ayı Tez-Makale Sunumları programında, Raif İvecan ile, Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezi çerçevesinde, 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hakimiyetindeki Revan üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/21/2011 6:00 PM

Turkomans Between Two Empires: The Origins of the Qizilbash Identity in Anatolia (1447-1514)

Turkomans Between Two Empires: The Origins of the Qizilbash Identity in Anatolia (1447-1514)

Rıza Yıldırım

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında, Rıza Yıldırım ile, Bilkent Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezi çerçevesinde, 15. Yüzyıl sonu-16. Yüzyıl başlarında Anadolu’daki Türkmenler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/17/2011 5:30 PM

The Transition from the Ottoman to the Republican Periods and Population Exchange

The Transition from the Ottoman to the Republican Periods and Population Exchange

Aslı Emine Comu

Aralık ayı Tez-Makale Sunumları programında, Aslı Emine Comu ile, Cambridge Üniversitesinde hazırladığı savunulmak üzere olan doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş süreci ve bunun bir tezahürü olarak nüfus mübadelesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/13/2010 5:30 PM

Early Turkish Migration from Harput to New England

Early Turkish Migration from Harput to New England

Işıl Acehan

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında, Işıl Acehan ile, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyıl sonu-20 yüzyıl başlarında Osmanlı’dan Amerika’ya doğru oluşan göç ağları, bu göç ağlarını ortaya çıkartan siyasi, iktisadi ve sosyal nedenler ile göçün meydana çıkardığı kültürel etkileşim üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/29/2010 5:30 PM

Suleyman the Lawgiver’s ‘Koca Nişancı’ (Chembelain): Celalzade Mustafa Çelebi

Suleyman the Lawgiver’s ‘Koca Nişancı’ (Chembelain): Celalzade Mustafa Çelebi

Mehmet Şakir Yılmaz

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mehmet Şakir Yılmaz ile, Bilkent Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Kanuni döneminde Osmanlı yönetiminin gelişimi ve bu gelişimin siyasi tasavvurundaki etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/25/2010 5:30 PM

Power and Patronage Policies in the Ottoman Palace

Power and Patronage Policies in the Ottoman Palace

Günhan Börekçi

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde, Günhan Börekçi ile, Ohio State Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1570-1610 yılları arasında İstanbul’da, Osmanlı Sultanının Sarayındaki patronaj ilişkileri ve iktidar dinamiklerinin değişimi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/27/2010 6:00 PM

Ottoman Economic Thought in the Classical Period

Ottoman Economic Thought in the Classical Period

Fatih Ermiş

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Fatih Ermiş ile, Erfurt Üniversitesinde tamamladığı savunulmak üzere olan doktora tezi çerçevesinde, Klasik dönem Osmanlı iktisadi düşüncesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/18/2010 4:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).