TAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Modern Ottoman Historiography: The Case of Albania

The Modern Ottoman Historiography: The Case of Albania

Bülent Bilmez

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Arnavutluk’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Tarihyazımında Modern Osmanlı” başlıklı makale ile Bülent Bilmez'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/18/2010 5:30 PM

The Re-negotiation of the Alawi Identity

The Re-negotiation of the Alawi Identity

Talha Köse

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Alevi Kimliği'nin Yeniden Müzakeresi: Değerler, Duygular ve Geleceğe Dair Çekişen Görüşler” başlıklı, 2009'da Amerika'da George Mason Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezi ile Talha Köse'yi misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/16/2010 5:30 PM

The Spatial Distribution of non-Muslims in Istanbul from the Perspective of Historical Geography

The Spatial Distribution of non-Muslims in Istanbul from the Perspective of Historical Geography

Mehmet Kara

Ocak ayı Tez-Makale Sunumlarında ilk konuğumuz tarih boyunca İstanbul'da Gayrimüslim nüfusun mekansal dağılımı ve sosyo-kültürel özellikleri konulu yüksek lisans teziyle Mehmet Kara...

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/11/2010 5:30 PM

New Forms of Representation in Urban Planning: Istanbul’s Commercial Sites

New Forms of Representation in Urban Planning: Istanbul’s Commercial Sites

Gülsen Yılmaz

Aralık ayı tez sunumunda Gülsen Yılmaz'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/19/2009 5:30 PM

16th and 17th Century Ottoman Mindset and Architectural Thought

16th and 17th Century Ottoman Mindset and Architectural Thought

Halil İbrahim Düzenli

SAM ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz Kasım ayının ikinci tez sunumunda Halil İbrahim Düzenli'yi misafir edeceğiz. Düzenli, 2009'da bitirdiği doktora tezinde, 1614 yılında Ca‘fer Efendi'nin üstadı Sedefkâr Mehmed Ağa için yazdığı Risâle-i Mi‘mâriyye adlı eseri üzerinden 16. ve 17. yüzyıl Osmanlısında zihniyet ve mimarlık konusunu ele alıyor. Tez, Osmanlı mimarlık tarihyazımının pozitivist, rasyonalist ve oryantalist okumalarına eleştirel bir yaklaşım sunuyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/9/2009 5:30 PM

The Anatolian Tigers: Local Adaptation to Global Competition

The Anatolian Tigers: Local Adaptation to Global Competition

Emine Beyza Satoğlu

Kasım ayı tez-makale sunumlarında Emine Beyza Satoğlu ile Bogaziçi Universitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılab Tarihi Enstitüsünde tamamladığı tezi çerçevesinde 1980 sonrası ihracata dayalı büyümede aşama kaydeden Anadolu aslanları üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/2/2009 5:30 PM

The Russian Turks and the Second Constitutional Revolution in the Russian Press

The Russian Turks and the Second Constitutional Revolution in the Russian Press

İhsan Demirbaş

Ekim ayının ikinci tez sunumunda İhsan Demirbaş'la II. Meşrutiyet’in Rusya Türkleri (Tatar-Başkurt ve Kırım Tatarlar) ve Rus basınına etkileri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/12/2009 5:30 PM

Migration and Memory: The Assyrians of Mardin

Migration and Memory: The Assyrians of Mardin

Ramazan Aras

Ekim ayındaki ilk tez sunumunda Ramazan Aras ile Mardin Kerboran/Dargeçit’te Süryani kimliği üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/5/2009 5:30 PM

The Melamiyye in the 17th and 18th Century Ottoman Empire

The Melamiyye in the 17th and 18th Century Ottoman Empire

Ali Erken

Ağustos ayı tez sunumunda Ali Erken ile yüksek lisans tezi çerçevesinde, onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda yazılan üç Melâmî-Bayrâmî menâkıbnâmesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/15/2009 5:00 PM

Deposing the Sultan: The Kuleli Agreement and Professional Organization

Deposing the Sultan: The Kuleli Agreement and Professional Organization

Burak Onaran

Temmuz ayının ikinci tez sunumunda Burak Onaran ile doktora tezi çerçevesinde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra padişahı tahttan indirmeyi hedefleyen ve henüz hazırlık aşamasında ortaya çıkartılan ilk iki isyan girişiminin ardındaki iki gizli teşkilat (Kuleli, 1859 ve Meslek, 1867)üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/27/2009 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).