TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Aykut Mustak

1 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Aykut Mustak ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Mustak tezinde, MAD 1279 Kodlu Hediye Defteri Üzerine yaptığı çalışmasından hareketle XVIII. yüzyıl Osmanlı'sında hediyeleşme algısını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/1/2007 6:00 PM

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

Yavuz Sezer

5 Kasım 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Yavuz Sezer ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/5/2007 6:00 PM

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Zahit Atçıl

Eylül ayında Tez/Makale Sunumları-55 toplantısının konuğu Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde yüksek lisans tezinin yazımını tamamlayan Zahit Atçıl olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/3/2007 5:00 PM

The Janissaries as the Locus of Opposition from Sened-i İttifak to Vak’a-yi Hayriyye

The Janissaries as the Locus of Opposition from Sened-i İttifak to Vak’a-yi Hayriyye

Mert Sunar

Temmuz ayında Tez/Makale Sunumları-54 toplantısının konuğu SUNY Binghamton Ünivesitesi Tarih bölümünde doktorasını tamamlayan Dr. Mert Sunar olacaktır. Tezinde yeniçeri ocağının kaldırılması sürecini inceleyen Sunar, yeniçeriliğin askerlik dışında siyasi ve iktisadi alanlardaki etkinlikleri çerçevesinde Osmanlıda yeniçerilik, devlet ve toplumsal yapı üzerine mülahazalarda bulunmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/16/2007 6:00 PM

Suleyman the Lawgiver’s Favorite Ibrahim Pasha and the Making of Ottoman Universal Sovereignty

Ebru Turan

Haziran ayı içinde düzenleyeceğimiz ikinci Tez-Makale Sunumları programında Yrd. Doç. Dr. Ebru Turan'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/18/2007 6:30 PM

A Turkish Newspaper in Tsarist Russia: Şark-i Rus (1903-1905)

A Turkish Newspaper in Tsarist Russia: Şark-i Rus (1903-1905)

Selçuk Türkyılmaz

Haziran ayı Tez-Makale Sunumunda Selçuk Türkyılmaz'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/9/2007 5:00 PM

The Ulema’s Perception of the Second Constitutional Period

The Ulema’s Perception of the Second Constitutional Period

Serhat Aslaner

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumunda Serhat Aslaner'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/21/2007 6:00 PM

The Legal and Economic Dimensions of Credit Relations in the 18th Century Ottoman Empire

The Legal and Economic Dimensions of Credit Relations in the 18th Century Ottoman Empire

Süleyman Kaya

Nisan ayı Tez-Makale Sunumunda Dr. Süleyman Kaya'yı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/14/2007 6:15 PM

Modernization, Positivism, and the Making of the Young Turk Political Culture

Modernization, Positivism, and the Making of the Young Turk Political Culture

Enes Kabakçı

Mart ayı Tez-Makale sunumunda Dr. Enes Kabakçı'yı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/26/2007 6:00 PM

A State and a Ruler in the Critical Age of Islam: The Ayyubids and Malik Ashraf (1200-1237)

A State and a Ruler in the Critical Age of Islam: The Ayyubids and Malik Ashraf (1200-1237)

Önder Kaya

Şubat ayı Tez-Makale sunumunda Önder Kaya'yı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/26/2007 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).