TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Seyyids and the instituion of Nakîbü'l-eşrâf in light of meşîhat archival documents

Seyyids and the instituion of Nakîbü'l-eşrâf in light of meşîhat archival documents

Ayhan Işık

Ayhan Işık will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Seyyids and the instituion of Nakîbü'l-eşrâf in light of meşîhat archival documents" that he prepared at the University of İstanbul.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/29/2014 6:00 PM

Ottoman naval services in Red Sea at the beginning of the XXth century

Ottoman naval services in Red Sea at the beginning of the XXth century

Mehmet Korkmaz

Mehmet Korkmaz will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Ottoman naval services in Red Sea at the beginning of the XXth century" that he prepared at the University of Mimar Sinan.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/12/2014 6:00 PM

Ottoman-Qajar Relations through Photography: Mozaffar al-Din Shah’s İstanbul Visit

Ottoman-Qajar Relations through Photography: Mozaffar al-Din Shah’s İstanbul Visit

Başak Kilerci

Başak Kilerci will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Ottoman-Qajar Relations through Photography: Mozaffar al-Din Shah’s İstanbul Visit" that he prepared at the University of Boğaziçi

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/7/2014 6:00 PM

The system of mulazamah in the Ottoman learned institution (ilmiye) (The case of the Eighteenth century)

The system of mulazamah in the Ottoman learned institution (ilmiye) (The case of the Eighteenth century)

Esra Evsen

Esra Evsen will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "The system of mulazamah in the Ottoman learned institution (ilmiye) (The case of the Eighteenth century)" that he prepared at the University of Marmara (İstanbul).

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/31/2014 6:00 PM

Arms Trade in the Shadow of Personal Influence: German Style of War Business in the Ottoman Market, 1876-1909

Arms Trade in the Shadow of Personal Influence: German Style of War Business in the Ottoman Market, 1876-1909

Naci Yorulmaz

Dr. Naci Yorulmaz will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Arms Trade in the Shadow of Personal Influence: German Style of War Business in the Ottoman Market, 1876-1909" that he prepared at the University of Birmingham.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/10/2014 6:00 PM

The formation of Ottoman political opposition (1902-1909)

The formation of Ottoman political opposition (1902-1909)

Serkan Yazıcı

Dr. Serkan Yazıcı will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "The formation of Ottoman political opposition (1902-1909" that he prepared at the University of Sakarya in 2011.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/20/2014 5:30 PM

Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry

Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry

Emrah Safa Gürkan

Dr. Emrah Safa Gürkan will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry" that he prepared at the University of Georgetown.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/16/2013 5:30 PM

Administration of Mecca in the Ottoman State (1517-1617)

Administration of Mecca in the Ottoman State (1517-1617)

Tuğba Aydeniz

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde Mekke’nin Yönetimi (1517-1617)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Tuğba Aydeniz misafirimiz olacak. Aydeniz, Osmanlı Devleti'nde Mekke idaresinin ilk yüz yılını dikkate alarak hazırladığı çalışmasında, Hicaz'ın Osmanlı hâkimiyetine girişi ile beraber devletin merkezi ile Mekke şerifleri arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İmtiyazlı bir statüye sahip olan Mekke şeriflerinin bazen merkezî idareden bağımsız hareket etmeleri Osmanlı'nın ileride şeriflerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyması açısından da önem taşır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/4/2013 5:30 PM

Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)

Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)

Metin Atmaca

Dr. Metin Atmaca will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)" that he prepared at the University of Freiburg Albert Ludwig in 2013.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/11/2013 6:00 PM

Inter-community Relations in 18th Century Trabzon

Inter-community Relations in 18th Century Trabzon

Miraç Tosun

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde hazırladığı “XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda Cemaatlerarası İlişkiler” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Miraç Tosun’u dinleyeceğiz. Tosun doktora çalışmasını Osmanlı Devleti’nin önemli liman kentlerinden biri olan, ciddi bir gayrimüslim nüfus barındıran Trabzon şehrinin gayrimüslimlerinin yaklaşık bir yüzyıllık süreç boyunca Müslüman toplulukla olan ilişkilerinin aydınlatılması ve bunun belgelerin -hususen mahkeme kayıtlarının- yol göstericiliğinde yapılmasının imparatorluk çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırladı. Çalışmada mümkün olduğunca “tolerans”, “azınlık” “öteki” gibi modern kavramların dışında tarihi belgelerin yorumlanmasıyla imparatorluğun kozmopolit yapısının taşra özelinde incelenmesi amaçlanırken, bu amaç doğrultusunda ilişkilerin sosyal-ekonomik yapısı, cemaatlerin dini faaliyetleri ve farklı cemaatlere ait bireylerin çatışmaları sonucu ortaya çıkan problemler gibi temel başlıklar altında konu incelenmeye çalışılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/23/2013 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).