TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Cemal Pasha’s Governorate in Syria, 1914-1917

Cemal Pasha’s Governorate in Syria, 1914-1917

M. Talha Çiçek

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Sabancı Üniversitesi’nde hazırladığı “Cemal Pasha’s Governorate in Syria, 1914-1917” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Talha Çiçek’i misafir edeceğiz. Sunumda Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği sırasındaki reform faaliyetleri ve yerel muhalefet unsurları ile mücadelesi/ilişkileri ele alınacaktır. Ayrıca, I. Dünya Savaşı sırasında Suriye’de yaşanan kıtlık, salgın hastalık gibi problemlere değinilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/11/2012 6:00 PM

The 17th century military development and the Ottomans: The Ottoman-Habsburg wars of 1660-64

The 17th century military development and the Ottomans: The Ottoman-Habsburg wars of 1660-64

Özgür Kolçak

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar: 1660-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşları” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Özgür Kolçak'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/13/2012 6:00 PM

The Political Economy Of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During The Reign Of Abdülhamid II (1876-1909)

The Political Economy Of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During The Reign Of Abdülhamid II (1876-1909)

Deniz Taner Kılınçoğlu

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Deniz Taner Kılınçoğlu ile, Princeton Üniversitesi’nde hazırladığı “The Political Economy Of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During The Reign Of Abdülhamid II (1876-1909)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde II. Abdulhamid Dönemi İktisadi Düşüncesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/12/2012 6:00 PM

19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık

19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık

Kazım Baycar

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Kazım Baycar ile hazırladığı "19. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Sayısal Okur-Yazarlık" başlıklı makalesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/21/2012 6:00 PM

Ottoman State-Spain economic relations (16. -18. centuries)

Ottoman State-Spain economic relations (16. -18. centuries)

Faruk Bal

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Faruk Bal ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 16.-18. yüzyıllarda Osmanlı-İspanya İktisadi İlişkileri Kuzey üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/14/2012 6:00 PM

The historical process of urbanization in the Northern Marmara coast and its hinterland: Tekirdağ and its environs in the XVI-XVII th centuries

The historical process of urbanization in the Northern Marmara coast and its hinterland: Tekirdağ and its environs in the XVI-XVII th centuries

Hacer Ateş

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Hacer Ateş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Kuzey Marmara sahilleri ve ard alanında şehirleşmenin tarihi sürecini XVI.-XVII. yüzyıllarda Tekirdağ ve yöresi üzerinden konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/2/2012 6:00 PM

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

Cumhur Bekar

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Cumhur Bekar ile Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Hezarfen Hüseyin’in tarihindeki Roma, Bizans ve İstanbul algısı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/5/2012 5:30 PM

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

Said Nuri Akgündüz

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Said Nuri Akgündüz ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku Uygulaması üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/20/2012 6:00 PM

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Fatih Bozkurt

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Bozkurt ile Sakarya Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1785-1875 yılları arasında İstanbul örneğinde tereke defterleri ve Osmanlı maddî kültüründeki değişimler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/16/2012 5:30 PM

Reform in the Ottoman provincial finance: Intergovernmental fiscal relations and provincial budgets (1864-1913)

Yakup Akkuş

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci programında Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform ana başlığı üzerinden 1864-1913 yılları arasında Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/19/2011 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).