Vefa Semti Atölyeleri çalışmalarına başladı.

Thursday, October 20, 2005

İstanbul’un tarihî yarımadasının önemli bir parçası olan Vefa semti, bugün pek çok problemle yüz yüze. Vefa Semti Projesi kapsamında Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi; hem Vefa semtinin önemine, hem de varolan sorunlarına dikkat çekmek ve semtin geleceği ile ilgili önerilerde bulunmak üzere bir dizi atölye çalışması planlamıştır. Bu atölyelerde Vefa mahallesinin tarihi, sosyal yapısı, güncel sorunları, mimarî ve çevresel sorunları tespit edilerek, sorunların ıslahına ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirme hedeflenmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu çalışmalarla, Vefa semtinin beşerî ve fizikî özelliklerinin ve sorunlarının tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Atölye çalışmalarının sonuçları, Kasım 2006’da gerçekleştirilmesi düşünülen ulusal bir sempozyumda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).