• HOME PAGE
  • BİSAV NEWS
  • OKUMA GRUBUNA DAVETLİSİNİZ: Kaynak Metinlerinden Osmanlı Toplumsal Tarihi

OKUMA GRUBUNA DAVETLİSİNİZ: Kaynak Metinlerinden Osmanlı Toplumsal Tarihi

Monday, September 22, 2008

Tarih çalışmalarının olmazsa olmazlarından biri ilk el kaynaklarsa diğeri de bu kaynakları analiz etme yöntemi ve yorumlama becerisidir.
 
Osmanlı tarihi söz konusu olunca ilk el kaynakları başlıca iki kanaldan takip edebiliyoruz: Arşiv kaynakları ve Yazma kaynaklar. Bu okuma grubunda, iki kaynak tipinden de bazı örnekler alınarak Osmanlı toplumsal yapısı, gündelik hayatı ve geçirdiği değişimler temel meseleler olarak ele alınacak ve bu çerçevede kaynaklara ve günümüzde yapılan çalışmalara dayanılarak analizler yapılacaktır. Şer‘iye Sicillerinden toplumsal kesimleri ve bu kesimlerin gündelik yaşantılarını, iktisadi ve siyasi ilişkilerini; Vakfiye kayıtlarından Osmanlı toplumsal hayatını idame ettiren kurumsal yapıyı ve şehirlerin fiziki unsurlarını; Fetva örneklerinden de insanların günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin dini alana yansımalarını takip etme imkanı olacak. Kısaca bu okuma grubunda birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olan bu kaynakların analizi yoluyla insanların birbirleri ile, din, devlet ve yaşadıkları şehir ile ilişkisi analiz edilecektir.
 
Öncelikle XVI. ve XVII. yüzyıl Osmanlı toplumuna yoğunlaşacak olan bu tartışmalar Doç. Dr. Tahsin Özcan’ın nezaretinde ayda iki defa yapılacaktır.  
 
Okuma grubumuz herkesin katılımına açıktır. Katılımcılardan beklenilen özellikler ise şunlardır:
1-     Osmanlıca bilgisi
2-     Toplantılara düzenli katılım
3-     Toplantı sırasında ve sonrasında aktif çalışma
 
Bu çerçevede okuma grubumuza katılmayı düşünen kişilerin 15 Ekim 2008 Çarşamba gününe kadar aşağıdaki formu (kopyalayıp doldurarak) tamposta@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Gurubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-mail ile ayrıca bildirilecektir.
 
Doç. Dr. Tahsin Özcan hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.:
 
BAŞVURU FORMU
Ad Soyad:
Eğitim Durumu:
Okul (Bölüm-Sınıf) ya da Kurum Bilgileri :
İletişim Bilgileri
   Telefonlar:
   E-mail:
Osmanlıca Seviyesi:
BİSAV Takip Durumu (işaretleyiniz)
• Kademe seminerlerini takip ediyorum 
• Bahar/Güz Seminerlerini takip ediyorum
• Okuma grubu/atölyelere katılıyorum
• BİSAV Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine katılıyorum
• BİSAV’ın henüz hiçbir faaliyetine katılmadım.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).