BİSAV 2020-21 KADEME PROGRAMI BAŞLIYOR

Thursday, October 15, 2020

2 Kasım 2020’de başlayacak olan BİSAV 2020-21 Kademe Programında “Doğa, Bilgi ve Bilim”, “İslam’da Felsefi Düşünce”, “Siyaset Düşüncesi: Geçmişle Gelecek Arasında”, “Sosyal Bilimler ve Modernlik: Mukayeseli Bakışlar”, “Sosyo-Mekansal Tarih Okumaları” başlıklı seminerler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılımcıların derslere verilen metinleri okuyarak katılmaları ve devam konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

Üç modül ve beş seminer dizisinden oluşan programa üniversitenin 3. ve 4. sınıflarına devam eden lisans öğrencileri, lisans mezunları ve yüksek lisans öğrencileri kabul edilecektir. Başvurular 23 Ekim 2020 tarihine kadar aşağıdaki linkten alınacaktır. Başvuruları kabul edilen katılımcılara bağlantı ve okuma metinleri 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren eposta yoluyla ulaştırılacaktır.

 

Başvuru süresi sona ermiştir.

 

KADEME PROGRAMI

MODÜL 1 / 2 Kasım –  14 Aralık 2020

SİYASET DÜŞÜNCESİ: GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA / Ahmet Okumuş / Pazartesi 21.00-23.00

 

MODÜL 2 / 22 Aralık 2020 – 5 Şubat 2021

İSLAM'DA FELSEFİ DÜŞÜNCE: TEMEL PROBLEMLER  / M. Cüneyt Kaya / Salı 21.00-23.00

SOSYAL BİLİMLER VE MODERNLİK: MUKAYESELİ BAKIŞLAR / Alim Arlı /Cuma 21.00-23.00

 

MODÜL 3 / 9 Şubat – 26 Mart 2021

SOSYO-MEKANSAL TARİH OKUMALARI / Yunus Uğur / Salı 21.00-23.00

DOĞA, BİLGİ VE BİLİM  / İshak Arslan / Cuma 21.00-23.00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).