KAM READING GROUPS

Refahın Dağıtımı: Bireyler ve Kurumlar Okuma Grubu

Mehmet Fatih Aysan

Saturday, March 8, 2014

Ekonomik dalgalanmalar ve yeni toplumsal riskler ile birlikte refah devleti ve refahın dağıtımı meselesi artık gündemimizi daha çok meşgul etmektedir. Mehmet Fatih Aysan’ın koordinatörlüğünde 2014 Bahar döneminde başlayacak olan bu okuma grubunun temel amacı, yeni kavramsallaştırmalar ve kaynaklar ışığında refah devleti çalışmalarına farklı bir bakış kazandırmaktır. Bu çerçevede, daha çok kamu harcamalarına odaklanan devlet merkezli mevcut literatürün aksine, refahın dağıtımında dört temel aktörün -devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler- rolleri analiz edilecektir. Bu çalışma ilk olarak, refahın dağıtımında yaş, sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırkın kesişimini ve bu değişkenlerin bireyin refahına etkisini analiz ederek refah devleti tartışmalarına yeni ve bütüncül bir yaklaşım getirmeyi; ikinci olarak, sosyal, ekonomik ve demografik sorunların farklı refah devletlerindeki sosyal eşitsizliklere etkisini mukayese etmeyi; son olarak, mevcut refah rejimi tipolojisini gözden geçirip bu tipolojiyi yeni sınıflamalarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Okuma grubunda tartışılması planlanan bazı konular aşağıdaki gibidir.

  • Mukayeseli refah devleti
  • Sosyal politika
  • Demografik yaşlanma
  • Reform
  • Ekonomik kriz

Mehmet Fatih Aysan

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Mehmet Fatih Aysan, doktora derecesini 2011’de Kanada’nın Western Üniversitesi’nden aldı. Doktora çalışmaları süresince asistan olarak farklı projelerde aktif rol aldı. Aynı üniversitede 2010-2012 yıllarında öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışma sosyolojisi, istihdam, aile, sosyal demografi, sosyal politika ve refah devleti konuları temel ilgi alanları arasında yer alan ve mukayeseli çalışmaları Avrupa, Amerika ve Ortadoğu üzerine odaklanan Aysan’ın araştırmaları Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster, International Development Research Centre ve Western Üniversitesi tarafından desteklendi. Akademik çalışmaları Population and Development ReviewCanadian Journal of SociologyEmerging Markets Finance and Trade ve Routledge gibi dergi ve yayınevlerinde yayımlandı.

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).