KAM SYMPOSIUMS

13th Student Symposium

Saturday, March 13, 2004 Salon: VEFA SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı'nın "Öğrenci Sempozyumları"nın 13.sünde, Uluslararası Ekonomi Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi "İktisat Felsefesi Atölyesi" çalışmalarını bir sempozyumla ortaya koyuyor.

Dört oturumda on üç tebliğin sunulacağı sempozyum, 13 Mart 2004 Cumartesi günü saat 10.00'da İktisat Felsefesi Atölyesi Başkanı M. İbrahim Turhan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve saat 17.00'de Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı  Mustafa Özel'in kapanış konuşmasıyla son bulacaktır.

 

BİLİM VE SANAT VAKFI
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
 
XIII. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
13 MART 2004 CUMARTESİ
 
 
 
AÇILIŞ KONUŞMASI
10:00-10:15
M. İbrahim Turhan
 
 
 
I. OTURUM
10:15-11:30
 
FİYAT-DEĞER-PARA
Oturum Başkanı: Muzaffer Şenel
 
Cafer Bıyıkçı
Klasik İktisatçılarda Fiyat ve Değer
 
Adil Döşeyen
Karşılıklı ve Karşılıksız Para Sistemlerinin Karşılaştırılması: Gelecekte Altın Para Kullanılabilir mi?
 
M. Fatih Ulu
Osmanlı’nın Kağıt Para Serüveni: Sebepler ve Sosyo-ekonomik Sonuçlar
 
 
Soru-Cevap
 
 
 
II. OTURUM
11:45-13.00
 
KAPİTALİZMİN BUHRANI
Oturum Başkanı: M. Süleyman Beşli
 
Mustafa Çakır
Küresel Ticarette Çözüm Serbestlik mi, Korumacılık mı?
 
Hüseyin Öztürk
Mukayeseli Üstünlükler Teorisi Bağlamında İktisadi Tek-kutupluluk
 
Gazi Kara
Tarihin Sonu mu, İktisadın Sonu mu?
 
 
Soru-Cevap
 
 
 
III. OTURUM
13:45-15:00
 
ALTERNATİF ARAYIŞLAR
Oturum Başkanı: Haluk Dortluoğlu
 
Selçuk Baş
İslam İktisadı Ne Kadar Özgün?
 
Kutbettin Kılıç
Kapitalizme Yönelik Marksist ve İslamcı Eleştirilerin Mukayesesi
 
Taha Dursun
Alternatif Bir İş Örgütü Modeli Olarak Ahilik
 
 
Soru-Cevap
 
 
 
IV. OTURUM
15:20-17:00
 
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Oturum Başkanı: Mesut Özcan
 
Hüseyin Alptekin
11 Eylül Sonrası İran-ABD Siyasî İlişkilerinin Parametreleri
 
Güray Şakar
Diaspora’nın Ermenistan Dış Politikasına Etkisi
 
Hasan Basri Yalçın
Soğuk Savaş Sonrası Neo-realizm
 
Selim Kaldırım
Türkiye-İran İlişkileri
 
 
Soru-Cevap
 
 
 
KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME
17:00-17:15
Mustafa Özel 
 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).