MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Kadınlar ve Cemaatler: Kadınların Dini Gruplara Mensubiyet Nedenleri ve Etkileri

Fatma Baynal

Saturday, February 4, 2017 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı serisinde Şubat ayının ilk konuğu Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Dr. Fatma Baynal olacak. Toplantıda Baynal,  kadınların dinî gruplara yönelim nedenleri ile birlikte dinî grupların psiko sosyal, dinî ve manevî etkisini ele alan bir sunum gerçekleştirecek.. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile 5 farklı cemaat ve tarikati inceleyerek yaptığı analize dayanarak, kadınların hangi saiklerle cemaat ve tarikatlere yöneldiğini, neden müntesip olduklarını ve bir dini gruba bağlandıktan sonra psikolojik, manevi ve sosyal yaşantılarının nasıl değiştiğini tartışacak. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).