MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Doğumunun 125. Yılında Bir Dâhi: Şerif Muhiddin Targan /Modernleşme Sürecinde Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi

Bilen Işıktaş

Saturday, January 21, 2017 3:00 PM Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı serisinde Ocak ayının üçüncü konuğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Bilen Işıktaş olacak. Toplantıda Işıktaş, doğu ve batı müzik geleneklerinde genç yaşta vukufiyet kazanan Şerif Muhiddin Targan'ın virtuözlüğü ile döneminin sosya-kültürel atmosferinin etkisi tartışacak. Doğa-batı, gelenek-modernlik arasında bir geçiş dönemi sanatkârı olarak görülebilecek Targan'ın müzikal portresi ve mirası, müzikoloji, sosyoloji ve tarih disiplinlerinin perspektifleriden disiplinlerarası analiz edilecek. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).