MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Emine Canlı

Saturday, January 12, 2019 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul Üniversitesi Felsefe anabilim dalında savunduğu "Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme" başlıklı doktora tezini dinlemek üzere Emine Canlı'yı konuk edecek. 

İçerikten:

"Mevcut çalışma, Walter Benjamin’in “tarih” kavramı üzerinden geliştirilen
bir politik praksis imkanını sorgulamaktadır. Tarih kavramı bu çalışmada geleneksel deneyim ve tarih kuramı eleştirisi içeren bir “monad” olarak ele alınmaktadır. Tarih ile deneyim arasındaki ilişkiyi sorgulamak, Benjamin’in tarih kavramının politik olduğu kadar epistemolojik referanslar da içerdiğini açığa çıkarmaktır. Fakat bu, her politik felsefe kuramının epistemolojisinin çıkarılabileceği savını imlememektedir. Politik praksis kavramı çalışmada bu noktada ileri sürülmektedir. Politik praksis, deneyim kuramını tarihsellik eleştirisine tabi tutmak ve tarih kavramına eşlik edecek özgün bir deneyim kuramı geliştirerek özgürlüğe alan açmayı imlemektedir. Bu amaçla çalışmada, geleneksel deneyim kuramı eleştirisi yapılmakta ve Benjamin’in geliştirdiği tarih kuramının Ursprung ve Urgeschichte kavramları üzerinden lineer tarih eleştirisi sunmaya çalışılarak “tarihte Kopernik devrimi” iddiası derinleştirilmeye çalışılmaktadır. Son olarak poisesis ve praxis kavramları aracılığıyla Benjaminci tarihin yeni bir “tarih yazımı” veya “tarih felsefesi” değil, tarihsel özneleri özgürleştirecek imkanları amaçladığına işaret edilmektedir."

 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).