ROUNDTABLE MEETINGS

Klasik Türk Edebiyatında Bir Otobiyografi Örneği: Sergüzeştnâme

Vildan Serdaroğlu Coşkun

Thursday, December 22, 2011 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde 2011-2012 döneminde Klasik Türk Edebiyatı Konuşmaları adıyla başlattığımız program dizisinin ikinci konuğu Vildan Serdaroğlu Coşkun. Coşkun ile "Klasik Türk Edebiyatında Bir Otobiyografi Örneği: Sergüzeştnâme" üzerine konuşacağız.

Divan edebiyatının ağırlık merkezi olan şiirde, şairin varlığı ya tecrid sanatı perdesi ardında veya üçüncü tekil şahıs kisvesi altında ama hep mahlaslarladır. Bununla birlikte sergüzeştnâme türündeki eserlerde tersine bir özellik görülür. Sergüzeştnâmelerde divan şairi, kendisi olarak görünmekle kalmaz; aynı zamanda şahsî hayatı hakkındaki önemli bilgileri de ilk ağızdan okuyucuya aktarır. Bir şair tecrid sanatıyla kendini daima üçüncü tekil şahıs olarak gösterirken neden sergüzeştini yazmaya yeltenmiştir? Sergüzeştnâme ve otobiyografi aynı türler midir? Bu sorular, hem müderris hem şair olan Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si üzerinden ele alınacaktır.

 

KLASİK TÜRK EDEBİYATI

KONUŞMALARI II

 

"Klasik Türk Edebiyatında Bir Otobiyografi Örneği: Sergüzeştnâme"

 

Vildan Serdaroğlu Coşkun*

 

22 Aralık 2011 Perşembe

 

Saat: 18.00

 

Şakir Kocabaş Salonu

Düzenleyen Meryem Babacan

 

* Vildan Serdaroğlu Coşkun (Dr.), 1968 ylılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Edebiyat Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan’ın danışmanlığında “Nedim Divanı’nda Soyut Kavramlar (Gazeller, Şarkılar, Rubailer, Kıt’alar, Tarihler, Beyitler)” konulu tezi ile yüksek lisansını, 2001 yılında aynı anabilim dalında Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında “Zâti'nin Gazeliyatına Göre 16. Yüzyılda Sosyal Hayat” konulu teziyle de doktorasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Harvard Üniversitesi Ağa Han Programı’ndan “16. yüzyıl Klasik Edebiyatı ve Mimari” konulu projesi ile post-doktora bursu kazandı. 2000 yılından bu yana İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) Araştırma Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli akademik dergilerde makaleleri bulunan Vildan Serdaroğlu Coşkun’un “Sosyal Hayat Işığında Zâti Divanı” ve “Sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür, Divan Edebiyatında Otobiyografik Bir Eser: Za‘îfî’nin Sergüzeştnâmesi” adlı iki kitabı bulunmaktadır. 2005 yılından bu yana sosyal bilimlerle ilgili çeşitli projelerde de görev alan Coşkun evli ve iki çocuk annesidir. 

 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).