ROUNDTABLE MEETINGS

18. Asrın İlk Yarısında Osmanlı-Şii İlişkileri ve Osmanlı Hilafeti

M. Habib Saçmalı

Thursday, July 28, 2022 5:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Habib Saçmalı ile,18. yüzyıl Osmanlı-Şii ilişkilerini bu ilişkilerin seyrinde hilafet kurumunun oynadığı etkin rolü incelediği doktora tezini tartışıyoruz.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).