ROUNDTABLE MEETINGS

Minority Policy of Committee of Union and Progress

Ahmet Efiloğlu

Monday, March 21, 2011 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Dr. Ahmet Efiloğlu, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladığı “İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası” başlıklı doktora tezinde , XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla giden süreçte Anadolu’da Rum azınlıklar ve bunların Yunanistan ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri üzerine odaklanmaktadır. Bu minvalde bilhassa Rum göçü üzerine yoğunlaşan tez, Yunan milliyetçiliğinin Anadolu’daki Rumlar üzerindeki etkisi, Rumların Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’ndaki faaliyetleri ve Rum tehcirini inceliyor.

 

----

* Ahmet Efiloğlu, “İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası”, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, Doktora Tezi, 2007.

** Dr.

 

Bu programın, BSV Bülten'in 75. sayısı 47-49 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).