ROUNDTABLE MEETINGS

The Administrative Buildings of the Tanzimat Period in the Historical Peninsula of Istanbul

Gözde Çelik

Monday, May 16, 2011 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Gözde Çelik ile Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları üzerine konuştuk.

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Gözde Çelik*, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi** çerçevesinde, Osmanlı’da idari teşkilatlanmanın geliştiği Tanzimat döneminde merkezȋ  yönetimin merkezi olan Tarihi Yarımada ve civarındaki idari yapıların özelliklerini paylaştı bizimle. Çelik tezinde, eski idari birimlere ek olarak yeni idari birimlerin ortaya çıktığı bu dönemde, yeni bürokratik sistemin, eski şehir dokusunda mimari alana yansımalarının izini sürüyor.      

 

* Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi.  

**Gözde Çelik, “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2007.

 

Bu programın, BSV Bülten'in 76. sayısı 69-70 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini okumak için tıklayınız...

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).