SAM WORKSHOPS

Kötülük Felsefeleri: Romanlar ve Filmler Ekseninde Kötülük ve Günah Kavramları Atölyesi

Yaylagül Ceran

Saturday, March 10, 2012 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından Yaylagül Ceran yönetiminde “Kötülük Felsefeleri: Romanlar ve Filmler Ekseninde Kötülük ve Günah Kavramları” isimli bir atölye çalışması başlatılacaktır.

Bu atölyede ilk olarak Batı felsefe geleneğinde insanın doğası hakkında ortaya konan teorilerin tasviri ve temel tartışma noktalarını; ikinci olarak da Tanrının ve insanın eylemlerinin kesişiminde şekillenen kötülük ve günah kavramlarını inceleyeceğiz. 19.yy’ın sonlarından günümüze kadar gelen süreçte savaşların, ekonomik krizlerin ve devrimlerin ardından yaşanan kırılmalar ve ‘her şeyin sonu’ söylemleri çerçevesinde şekillenen bunalımlar özellikle Avrupa insanını değer, kimlik ve anlam sorununa itmiştir. İnsan, HİÇLİK, GÜNAH ve KÖTÜ’nün karşında, Tanrıyla kavgalı ve intiharı Tanrının iradesini yok sayan bir özgürlük eylemi olarak kabul eden bir canlıya dönüşmüştür. Tarihin sonu, Medeniyetlerin sonu, Tanrının Ölümü, İnsanın sonu derken doğaya, tanrıya, topluma ve kendine yabancılaşan insan kendi sonuyla karşılaştığında kim’liğini, oluşunu, değerlerini önceki paradigmatik cevaplarla tartışarak tekrar kendisini sorun'a dönüştürmüştür.

  1. İnsan felsefesi tanım, soru ve sorunları hakkında giriş, bilgilendirme

  2. Kötülük Felsefesi ve Kötülük kavramları,

  3. Kaygı, Günah ve Kötülük

  4. Sosyal içerik ve Yapısal bir eylem olarak Körlük ve Epistemoloji,

  5. Modern Kent-Günah-Kötülük ve İnsan

  6. Öfke, Açgözlülük, Miskinlik, Kibir, Hırs, Kıskançlık, Oburluk

gibi konu başlıkları çerçevesinde felsefî metinler, romanlar ve filmler aracılığıyla bu sürecin kaotik yapısını açık ve bütünsel bir çerçevede inceleme fırsatımız olacak ve herkes kendi gerçek sorusunu tartışmaya açacaktır. Atölyenin iki temel bölümden oluşması planlanmaktadır. İlk aşamada metin okumaları ve film izlemeleri yapılacak olan atölyenin ikinci aşamasında da katılımcılar seçtikleri konu başlıkları çerçevesinde sunumlar yapacaklardır. 

24 Mart 2012 Cumartesi günü başlayacak atölye on beş günde bir, cumartesi günleri öğleden önce düzenlenecektir.  Atölyenin yapılacağı saat ve yer, başvurusu kabul edilen katılımcılara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir. Son başvuru tarihi 22 Mart  2012 Perşembe'dir.

Başvuru için tıklayınız.

(Başvuru süresi dolmuştur.)

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).