SAM WORKSHOPS

Sinema ve Edebiyat İncelemeleri Atölyesi: ‘Ada’ Konulu Romanlar ve Film Uyarlamaları

Betül Özel Çiçek, Cihat Arınç

Monday, February 13, 2006

          

SİNEMA VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ ATÖLYESİ

 ‘Ada’ Konulu Romanlar ve Film Uyarlamaları

 Katılımcılar, BSV’nin belirlediği ölçütlere uygun kademe takipçileri arasından seçilirler, her oturuma bu müfredatta sırasıyla sunulan edebiyat eserlerinden ve yardımcı metinlerden ilgili olanlarını okuyarak gelirler. Ders paketinde yer alan edebiyat eserleri ve yardımcı metinler, katılımcılar arasında bölüştürülür. Katılımcılardan konu sunma sırası gelen kişi, toplantıda ele alınacak olan romandan ve yardımcı metinlerden hareketle kendi konusunu hazırlayarak gruba sunar. Diğer katılımcılar ise sunulan konuya yalnızca ders paketinde o toplantı için belirtilen metinleri okuyarak hazırlanırlar. Metin tartışmalarının ardından gelecek olan oturumda ise, ilgili romanın film uyarlaması katılımcılar tarafından hep birlikte seyredilir ve tartışma film üzerinden sürdürülür.

Atölyede İngilizce zorunluluğu olmamakla beraber, okunacak metinlerin büyük bir kısmının İngilizce oluşu, başvuracak adaylar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Atölye için öngörülen süre ‘haftada bir, 3 saat’ olmak üzere azamî 8 aydır. Devam zorunluluğu vardır, olağanüstü hâller dışında üç kereden fazla devamsızlık yapan katılımcıların atölyeyle ilişkisi kesilir.

 

Müracaatlar elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne (sam@bisav.org.tr, bsvsam@gmail.com) yapılacaktır. Adaylardan istenilen bilgiler sırasıyla şunlardır: adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, lisans–yüksek lisans–doktora (okul, bölüm ve giriş-çıkış tarihleri), BSV’de aldığı seminerler ve hocaları (aday için önem sırasına göre ilk beş), kaçıncı kademenin takipçisi olduğu, niçin bu atölyeye katılmak istediğini belirten kısa bir açıklama, bildiği yabancı diller ve dereceleri. Başvurular için son tarih 17 Şubat 2006 Cuma günüdür. Başvuran adaylarla yapılacak mülâkatlar ise, 18 Şubat 2006 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir (mülâkatların saati daha sonra ilân edilecektir).

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).