SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

Thursday, January 13, 2011 4:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez Sunumu programının Ocak ayı konuğu TİYATRO ve DİN: TÜRK TİYATROSU ÖRNEĞİ isimli yüksek lisans teziyle Sümeyye Karaarslan. Karaarslan, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı tezinde Türk tiyatrosunda dinî öğelerin kullanımını ve dinin tiyatroya olan yaklaşımını inceliyor. “Tiyatro ve din ilişkisi”, “dinin tiyatroya bakışı” ve “dinî tiyatro” gibi üç ana konu üzerinden giden tez öncelikle Geleneksel Türk Tiyatrosunda dinin önemine ve yerine değiniyor. Tez, bazı tiyatro oyunlarındaki dinî öğeleri araştırarak Cumhuriyet Öncesi Türk Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu ve Son Dönem Türk tiyatrosu olmak üzere üç dönemdeki din algısını ve dinî tebliğ amaçlı yapılan tiyatronun var oluşunu ve günümüzde geldiği noktayı, örnekleriyle ortaya koyuyor.

"TİYATRO ve DİN: TÜRK TİYATROSU ÖRNEĞİ"*

Sıddıka Sümeyye Karaarslan

*Bu tez Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Ali Köse danışmanlığında kaleme alınmış, İstanbul’da 2010 yılında kuruldan geçmiştir.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).