SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük

Thursday, February 10, 2011 6:30 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez - Makale Sunumları programının bu ayki konuğu Dr. Nagihan Haliloğlu Bit Palas ve Yahuphan Apartmanı romanları çerçevesinde İstanbul - Kahire eksenli bir karşılaştırmalı çokkültürlülük okuması yapacak.

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük: Bit Palas ve Yakupyan Apartmanı Çerçevesinde İstanbul-Kahire Eksenli Bir Okuma*

Nagihan Haliloğlu**

*Bu makalenin ilk sunumu ‘Comparative Multiculturalisms’ adı altında 2008 yılında, University College London'da, Hermes Konferansı'nda yapıldı.

**Nagihan Haliloğlu 2009 senesinde Heidelberg Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde doktorasını 'Sömürge Sonrası Edebiyatında Kimlik ve Anlatı' üzerine tamamladı. 2010 Kış döneminde Lehigh Üniversite'sinde 'İslam: Metinler ve Uygulamalar' ve 'Çağdaş Müslüman Edebiyatları' adlı iki ders verdi.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).