SAM ROUNDTABLE MEETINGS

İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri

Tülün Değirmenci

Saturday, April 7, 2012 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Kitap programı kapsamında 7 Nisan Cumartesi günü Tülün Değirmenci ile “İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri” adlı kitabı üzerine konuşacağız.

Bu konuşmada, II. Osman’ın sarayında sultan ve saraylılar için hazırlanmış resimli elyazmalarından yola çıkılarak, bu üretimde saray politikalarının katkısı tartışılacaktır. Bu tartışma ile bir yandan musavver elyazmalarının, dönemine tanıklık eden birer görsel belge olarak okunabileceği savı üzerinde durulurken diğer taraftan da genç bir Osmanlı sultanın kişisel zevk ve ilgilerinin üretilen eserlere yansıma biçimi sorgulanacaktır.

KIRKAMBAR KİTAP

İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen

Güç Simgeleri *

 Tülün Değirmenci**

07 Nisan 2012

18:00

Şakir Kocabaş Salonu

 

*İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.

** Yrd. Doç. Dr, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).