Nurullah Ardıç

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans (1999) ve yüksek lisans (2001), Kaliforniya Üniversitesi–Los Angeles (UCLA) Sosyoloji Bölümünden yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) derecelerini almıştır. Temel ilgi alanları Tarihsel Sosyoloji, İslam ve Siyaset, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Sosyal Teori, Küreselleşme, Tarihsel-Mukayeseli Yöntem ve Söylem Analizi olan Ardıç’ın Islam and the Politics of Secularism (Routledge, 2012) ve Küyerel Dönüşümler: Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset (der.; Küre, 2012) isimli kitapları ve Journal of Historical Sociology, Journal of Near Eastern Studies, Asian Journal of Social Science, Insight Turkey, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi ve Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi gibi bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları vardır.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).