SEMINARS

Uluslararası İlişkiler Teorisi

İsmail Yaylacı

Uluslararası ilişkilere şekil ve yön veren temel aktörler, süreçler ve yapılar nelerdir? Mevcut küresel düzendeki çatışma ve işbirliği dinamiklerini, güç ilişkilerini ve hiyerarşik yapılanmaları, çıkar ve ahlak gerilimlerini, içleme ve dışlama pratiklerini nasıl açıklayabilir, anlayabilir ve anlamlandırabiliriz? Bu seminer dizisi uluslararası ilişkiler alanının bu ezeli sorularını bu alanda geliştirilmiş temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda her seminer uluslararası ilişkiler alanını açıklamak ve anlamak üzere geliştirilmiş teorik gelenekleri o geleneğin temel ortak özellikleri ve kendi iç farklılıklarını vurgulayarak ele alacaktır. Dört haftalık bu programda ilk seminer, teorinin anlamını ve işlevini tartıştıktan sonra uluslararası ilişkilerin anadamar yaklaşımı olan realist geleneği, ikinci seminer liberalizmi, üçüncü seminer İngiliz Okulu ve sosyal inşacı yaklaşımları, dördüncü ve son seminer de Marksist düşünceden mülhem gelişen eleştirel teorileri ele alacak ve tartışacaktır. Son seminer teorilerin geliştirdikleri kavramsal açıklama çerçeveleri, yaslandıkları temeller ve ürettikleri normatif sonuçlar çerçevesinde mukayeseli bir analiz ve müzakereyle nihayete erecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Vefa Salonu 10/21/2023 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 10/28/2023 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11/4/2023 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı
Vefa Salonu 11/11/2023 12:30 PM 1 İsmail Yaylacı

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).