SEMINARS

Çağdaş Dünyada Fıkıh

Eyyüp Said Kaya

Fıkıh ilminin modernleşme sürecinden günümüze kadar serencamı hakkında bir panorama sunmayı hedefleyen seminer, 19. yüzyılın kanunlaştırma çalışmalarından günümüzdeki YouTube fetvalarına kadar fıkıh alanının boyutlarını, dönüm noktalarını ve toplumsal tezahürlerini kısaca işleyecektir. Ana hatlarıyla kronolojik akışın takip edileceği seminerde, her oturum için belirli temalar öne çıkarılacak ve bu temalar üzerinden fıkhın dönüşümü tartışılacaktır.

Seminer öncelikle fıkhın sosyal bilimler, ahlak ve hukukla irtibatına temastan sonra Osmanlı dünyasındaki ve diğer coğrafyalardaki hukuki kurumlaşmalar üzerinde duracak ve Türkiye’nin tek parti yönetiminde yaşadığı yıllarda İslam dünyasının geri kalan bölgelerinde kazanılan mesafeye dikkat çekecektir. Akabinde II. Dünya Savaşı sonrası yeni ulus devletler içinde fıkha tanınan hayat alanlarını, Batılı akademyada gelişen ilgiyi, fıkhın; İslamcılık söylemlerinde yerini, yeni alt disiplinlerinin 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkışını, Türkiye yüksek öğretiminde gelişen varlığını ele alacak, 21. yüzyıla girerken fetvanın değişen yapısını, sivil fetva otoritelerinin artan etkisini ve çevrim içi dünyanın ivmesiyle kazandığı yeni boyutları kısaca işleyecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 10/21/2023 3:00 PM 1 Eyyüp Said Kaya
ZEYREK SALONU 10/28/2023 3:00 PM 1 Eyyüp Said Kaya
ZEYREK SALONU 11/4/2023 3:00 PM 1 Eyyüp Said Kaya
ZEYREK SALONU 11/11/2023 3:00 PM 1 Eyyüp Said Kaya

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).