TAM READING GROUPS

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Okuma Grubu

Mahmut Karaman

Wednesday, October 24, 2018

Bu okumu grubu çerçevesinde öncelikle tanım, yaklaşım ve yöntem sorunu, Yapı'nın unsurları/boyutları, işleyişi, analizi değerlendirilerek toplumsal yapı modelleri tartışılmaya çalışılacaktır. İkinci aşamada Türkiye’nin toplumsal yapısının kurumları, bunların oluşum ve gelişim süreçleri, tarihsel temelleri, kültürel kaynakları, değişme ve kırılma alanları, modern dönemin/toplumun inşası, değişme ve dönüşüm süreci bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Mahmut Karaman* nezaretinde iki haftada bir Çarşamba günleri toplanacak olan okuma grubu mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

Bu çerçevede okuma grubuna katılmak isteyenler 12-21 Ekim 2018 tarihleri arasından www.bisav.org.tr adresinden başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi bitmiştir.

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

 

*Dr., Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).