TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Differentiation in Social Space: The Rural/Urban Transformation in Denizli

Differentiation in Social Space: The Rural/Urban Transformation in Denizli

Alim Arlı

Bu ayki tez sunumlarının ilkinde Alim Arlı ile Türkiye Geneli ve Denizli İstihdam Mekânında Toplumsal Dönüşümler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/22/2009 5:30 PM

Power Struggle in the Periphery during the Reign of Abdülhamid II

Power Struggle in the Periphery during the Reign of Abdülhamid II

Hamdi Özdiş

Bu ayki ikinci tez sunumunda Hamdi Özdiş ile Trabzon özelinde II. Abdülhamit dönemi taşrasında iktidar mücadelesini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/30/2009 6:00 PM

The Role of  Ottoman Traders in Commercial Relations between Europe and the Ottoman Empire

The Role of Ottoman Traders in Commercial Relations between Europe and the Ottoman Empire

İsmail Hakkı Kadı

Bu ayki ilk tez sunumunda İsmail Hakkı Kadı ile 18. yüzyıl Osmanlısının Avrupa ile ticari ilişkilerinde Osmanlı tüccarlarının rolünü tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/11/2009 6:00 PM

The Foundation of the Asakir-i Mansure-i Muhammediye Army

The Foundation of the Asakir-i Mansure-i Muhammediye Army

Gültekin Yıldız

Bu ay Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından Gülhane Hatt-ı Hümayu’nun ilan edilmesine kadar geçen süre içinde Osmanlı savaş organizasyonunda gerçekleştirilen yeniden yapılanmayı Gültekin Yıldız'ın doktora tezi çerçevesinde tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/27/2009 6:00 PM

A Versatile Schoalr: Molla Cami and His Intellectual Influence

Ertuğrul Ökten

Bu ay Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile birlikte gerçekleştireceğimiz Tez-Makale sunumlarımızda Ertuğrul Ökten ile Chicago üniversitesinde doktora tezi olarak hazırladığı 15. yüzyıl'da yaşamış alimlerden Molla Cami ve entellektüel etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/13/2009 6:00 PM

The Transformation of the Ottoman Military from the Nizam-ı Cedid to the Vaka-yı Hayriye

The Transformation of the Ottoman Military from the Nizam-ı Cedid to the Vaka-yı Hayriye

Fatih Yeşil

Bu ay, Nizam-ı Cedid'den Yeniçeriliğin kaldırılışına Osmanlı kara ordusunda değişim üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/28/2009 6:00 PM

A Source of Instability in the Middle East: The Shatt al-Arab Problem

A Source of Instability in the Middle East: The Shatt al-Arab Problem

Burcu Kurt

Bu ay Ortadoğu'da kökleri 16. yüzyıla dayanan ve Osmanlı-İran ilişkilerinde de önemli bir yer işgal eden bir sorun; Şattü'l-Arap meselesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/16/2009 6:00 PM

Fuat Köprülü: The Pioneer of Modern Turkish Historiography

Fuat Köprülü: The Pioneer of Modern Turkish Historiography

Abdülkerim Asılsoy

Bu ay modern Türk tarihçiliğinin öncü isimlerinden birini; eğitimci, yazar ve devlet adamı Fuat Köprülü (1890-1966) ve fikirleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/10/2008 6:00 PM

The Historical Geography of Manisa County

The Historical Geography of Manisa County

Mehmet Karakuyu

Bu ay, Coğrafi yöntemlerle (GPS-CPS sistemleri) tarihi verileri birarada kullanarak tarihsel coğrafya alanındaki ilk çalışmalardan birini Manisa örneğinde yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karakuyu'nun doktora tezini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/11/2008 6:00 PM

The Abdülhak Hamid Theatre Against Colonialism

Sevim Kebeli

Tez/Makale Sunumlarında Ağustos ayı konuğumuz Sevim Kebeli. Kendisiyle Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/4/2008 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).