TAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Foundation and Activities of the Ottoman Law School

The Foundation and Activities of the Ottoman Law School

Ali Adem Yörük

Tez/Makale Sunumlarında Temmuz ayı konuğumuz Ali Adem Yörük. Kendisiyle Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde bitirmek üzere olduğu yüksek lisans tezini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/7/2008 6:00 PM

A Tanzimat Diplomat: Kostaki Musurus Pasha

A Tanzimat Diplomat: Kostaki Musurus Pasha

Nurdan Şafak

Tez/Makale Sunumlarında Haziran ayı konuğumuz Nurdan Şafak. Kendisiyle Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı doktora tezini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/9/2008 6:00 PM

Migrations from the Ottoman Empire to Argentina in the Age of the First Globalization

Migrations from the Ottoman Empire to Argentina in the Age of the First Globalization

Kazım Baycar

Tez/Makale Sunumlarında Mayıs ayında Kazım Baycar'ın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde hazırlamakta olduğu yüksek lisans tezi çerçevesinde 1870-1914 yılları arasında Osmanlı'dan Arjantin'e göç hareketleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/5/2008 6:00 PM

Mosul Province during the Hamidian Period

Mosul Province during the Hamidian Period

Davut Hut

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Davut Hut ile Marmara Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Hut tezinde, 1864-1909 tarihleri arasında Musul Vilayeti'nin idari, iktisadi ve sosyal yapısını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/7/2008 6:00 PM

Farewell to Crete! The Last Years of Ottoman Crete

Farewell to Crete! The Last Years of Ottoman Crete

Pınar Şenışık

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Pınar Şenışık ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Şenışık tezinde, 1895-1898 tarihleri arasında Osmanlı Giriti’nin iç dinamikleri, 1896 ve 1897 Girit isyanları, Yunanistan ve Avrupa devletlerinin adanın iç çatışmalarına yaptıkları geniş çaplı müdahaleleri, otonomi rejiminin kurulması ve Osmanlı askerlerinin adadan çekilmesini belirli bir tarihsel çerçevede inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/3/2008 5:30 PM

The Navy in the Ottoman Empire

The Navy in the Ottoman Empire

Yusuf Alperen Aydın

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Yusuf Alperen Aydın ile İstanbul Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Aydın tezinde, Osmanlı Donanmasında Kalyon dönemini (1700-1770) inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/4/2008 5:30 PM

The Use and Organization of the Beylerbeyi Palace

The Use and Organization of the Beylerbeyi Palace

Tuncay Cengiz Göncü

7 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Tuncay Cengiz Göncü ile İstanbul Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Göncü tezinde, kullanımı ve teşkilat yapısı bağlamında Beylerbeyi Sarayını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/7/2008 5:30 PM

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Aykut Mustak

1 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Aykut Mustak ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Mustak tezinde, MAD 1279 Kodlu Hediye Defteri Üzerine yaptığı çalışmasından hareketle XVIII. yüzyıl Osmanlı'sında hediyeleşme algısını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/1/2007 6:00 PM

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

Yavuz Sezer

5 Kasım 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Yavuz Sezer ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/5/2007 6:00 PM

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Zahit Atçıl

Eylül ayında Tez/Makale Sunumları-55 toplantısının konuğu Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde yüksek lisans tezinin yazımını tamamlayan Zahit Atçıl olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/3/2007 5:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).