TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Fatih Bozkurt

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Bozkurt ile Sakarya Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1785-1875 yılları arasında İstanbul örneğinde tereke defterleri ve Osmanlı maddî kültüründeki değişimler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/16/2012 5:30 PM

Reform in the Ottoman provincial finance: Intergovernmental fiscal relations and provincial budgets (1864-1913)

Yakup Akkuş

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci programında Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform ana başlığı üzerinden 1864-1913 yılları arasında Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/19/2011 5:30 PM

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Kadir Yıldırım

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci programında Kadir Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’da işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin 1870-1922 döneminde tarihî gelişimi, işçilerin yaşam ve çalışma şartlarına karşı mücadeleleri ve dönem içinde farklı nitelikler kazanan bu unsurlara karşı devletin yaklaşımı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/12/2011 5:30 PM

 In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

Gürer Karagedikli

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Gürer Karagedikli ile, Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Edirne örneğinde Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati (1686-1750) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/21/2011 5:30 PM

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

Murat Yıldız

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Murat Yıldız ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/31/2011 6:00 PM

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

Muharrem Varol

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Muharrem Varol ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/26/2011 6:00 PM

The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the city of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the city of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Hasan Karataş

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde "Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatının Dönüşümü (15.-16. Yüzyıllar)" başlığı altında Amasya’da Halvetiye Tarikatının dönüşümü üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/18/2011 6:00 PM

Suleyman the Lawgiver’s Grand Vizier Rüstem Pasha as an Bureaucrat and Enterpriser

Suleyman the Lawgiver’s Grand Vizier Rüstem Pasha as an Bureaucrat and Enterpriser

Ahmet Arslantürk

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Ahmet Arslantürk** ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi* çerçevesinde, 16. Yüzyılın önemli sadrazamlarından Rüstem Paşa’nın bürokratik tercihlerini ve vakfiyeleri üzerinden yatırımcı kişiliği tartışıldı.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/4/2011 6:00 PM

the Harem of Topkapi Palace in the Reign of Mehmed IV

the Harem of Topkapi Palace in the Reign of Mehmed IV

Murat Kocaaslan

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Dr. Murat Kocaaslan'ı misafirimiz ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/13/2011 6:00 PM

The Administrative Buildings of the Tanzimat Period in the Historical Peninsula of Istanbul

The Administrative Buildings of the Tanzimat Period in the Historical Peninsula of Istanbul

Gözde Çelik

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Gözde Çelik ile Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/16/2011 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).