TAM ROUNDTABLE MEETINGS

M. Ziyaeddin Dermircioğlu / Proclamation of the Constitution in Kastamonu

M. Ziyaeddin Dermircioğlu / Proclamation of the Constitution in Kastamonu

Serhat Aslaner

M. Ziyaeddin Dermircioğlu / Proclamation of the Constitution in Kastamonu

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/28/2009 5:30 PM

Ali Vehbi Aykota / The Acıpayam

Ali Vehbi Aykota / The Acıpayam

Ömer Faruk Ocakoğlu

Hatıralarla Yakın Tarih programının bu oturumunda Ömer Faruk Ocakoğlu ile birlikte Ali Vehbi Aykota'nın Denizli/Acıpayam'a ait hatıralarını dinleyecek, son dönem Osmanlı'sında bir taşra kasabasının geçirdiği dönüşüm üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/26/2009 6:00 PM

the Sultan Vahdeddin, Memories of Şahbaba

the Sultan Vahdeddin, Memories of Şahbaba

Şeyma Şahinoğlu

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on altıncı toplantısında Şeyma Şahinoğlu ile Osmanlı Devletinin son padişahı VI. Mehmed Vahideddin'in (1861-1926), torunlarının ifadesiyle "şahbaba"nın, hayatı, hatıraları ve özel mektupları üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/7/2009 6:00 PM

Mahir İz, Trace of Years

Mahir İz, Trace of Years

C. Ersin Adıgüzel

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on beşinci toplantısında C. Ersin Adıgüzel ile çağdaş İslam düşüncesinin önemli aktörlerinden Mahir İz'in(1895-1974) Yılların İzi adlı kitabını konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/10/2009 6:00 PM

Ahmet Muhtar Nasuhoğlu: Recall the Past and History of my Life

Ahmet Muhtar Nasuhoğlu: Recall the Past and History of my Life

Hatice Çolak Yentürk

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on dördüncü toplantısında Hatice Çolak Yentürk ile Hukukçu Ahmet Muhtar Nasuhoğlu'nun (1886-1954) Yad-ı Mazi ve Hayatımın Tarihi adlı kitabını konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/5/2009 6:00 PM

Muhammed Ferid, Egypt are of Egyptians.

Muhammed Ferid, Egypt are of Egyptians.

N. Bilge Özel

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on üçüncü toplantısında Bilge Özel ile Türk asıllı Mısırlı siyaset adamı ve Mısır milliyetçisi siyasi bir parti olan El-Hizbu'l-Vatani'de genel başkanlık yapmış olan Muhammed Ferid'in (1868-1919) hatıralarından müteşekkil Mısır Mısırlılarındır adlı kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/8/2009 6:00 PM

Memories of Hüseyin Kazım Kadri

Memories of Hüseyin Kazım Kadri

Abdülkerim Asılsoy

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on ikinci toplantısında Dr. Abdülkerim Asılsoy ile İttihat ve Terakki'nin kuruluşunda aktif rol almış Osmanlı siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri'nin (1870-1934) Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım adlı kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/3/2009 5:00 PM

Memories of Cemal Pasha

Memories of Cemal Pasha

M. Talha Çiçek

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın on birinci toplantısında İttihat ve Terakki'nin önde gelen liderlerinden Osmanlı asker ve siyaset adamı Ahmed Cemal Paşa'nın(1872-1922) Hatıralar adlı kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/6/2009 6:00 PM

Kazım Karabekir, My Life

Kazım Karabekir, My Life

Serhat Aslaner

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın onuncu toplantısında Milli mücadele döneminin önemli isimlerinden, Doğu cephesi kumandanı, siyaset adamı Kazım Karabekir'in (1882-1948) Hayatım adlı hatıratı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/6/2009 6:00 PM

King Abdullah, Why did we revolt against the Ottoman State

King Abdullah, Why did we revolt against the Ottoman State

Ayşe Tek Başaran

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın dokuzuncu toplantısında II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı parlamentosunda Mekke mebusu olarak görev yapan Kral Abdullah'ın (1882-1951) Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik adlı hatıratı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/2/2009 5:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).