MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Felsefî Açıdan Tabakat Literatürü 8 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ

Mustakim Arıcı

26 Ocak 2013 Cumartesi 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı dizisinin sekizinci oturumunda Mustakim ARICI'yı misafir ediyoruz. Arıcı, İbn Ebî Usaybi‘a'nın Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ adlı eseri çerçevesinde bir sunum yapacak.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).