• HOME PAGE
  • RESEARCH CENTERS
  • MAM
  • Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 1: İshâk b. Huneyn, Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife; İbn Cülcül, Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hukemâ

MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 1: İshâk b. Huneyn, Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife; İbn Cülcül, Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hukemâ

M. Cüneyt Kaya

28 Nisan 2012 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin ilk oturumu, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden M. Cüneyt Kaya ile gerçekleştirilecek. Kaya, İshâk b. Huneyn'in Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife ve İbn Cülcül'ün Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hukemâ adlı eserleri çerçevesinde sunum yapacak.

 

 

 

 

Felsefî Açıdan Tabakât Literatürü

Tabakât, İslâm geleneğinde sahâbe, tâbiîn, fakihler, sûfîler, filozoflar, tabipler, edip, şair ve sanatkârlar ile ayırıcı niteliklere sahip olan kişilerden söz eden bir telif türüdür. Bu gelenek içinde özel olarak filozofları/felsefî ilimlerle meşgul olan isimleri ihtiva eden eserler, sadece bu simaların hayatları ve eserleri hakkında bilgi vermekle kalmamakta, İslam medeniyetindeki felsefe tarihi tasavvurları ve felsefe algıları ile yazıldıkları dönemin sosyal, ekonomik, siyasî, kültürel, ilmî vs. şartlarına dair de önemli unsurlar ihtiva etmektedir.

BSV Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Felsefî Açıdan Tabakât Literatürü başlıklı aylık toplantı serisinin amacı, İslâm felsefesi çalışmaları için önemli bir başvuru kaynağı olan tabakât metinlerinin daha yakından tanınmasını sağlamaktır. Her oturum için belirlenen metin(ler); yazarın hayatı/arka planı, kitabın genel yapısı, felsefe tarihi/tasavvurlarına dair dikkate değer değiniler çerçevesinde incelenecektir. Nisan 2012-Mart 2013 tarihleri arasında her ayın (Temmuz ve Ağustos 2012 hariç) son Cumartesi yapılacak olan toplantılarda toplam 13 tabakât metni ele alınacaktır.

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).