• HOME PAGE
  • RESEARCH CENTERS
  • MAM
  • Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn & Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm

MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn & Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm

Hatice Toksöz, Didar Ayşe Akbulut

13 Haziran 2015 Cumartesi 13:49 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin beşinci oturumunda Harvard Üniversitesinden Didar Ayşe Akbulut Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn  adlı eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Toksöz, Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm   başlıklı eserini tartışacak.

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).