MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Hafîd et-Teftâzânî: Mecmû'atü’l-ulûm & Saçaklızâde: Tertîbü’l-ulûm

Abdullah Yıldırım, Yasin Apaydın

17 Ekim 2015 Cumartesi 14:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin yedinci oturumunda Medeniyet Üniversitesinden Ar. Gör. Abdullah Yıldırım Hafîd et-Teftâzânî'nin Mecmû'atü’l-ulûm eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Yasin Apaydın, Saçaklızâde'nin  Tertîbü’l-ulûm başlıklı eserini tartışacak.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).